↓ Scroll for det periodiske system ↓

Vektor regner 2D

Vælg operation før du trykker udregn. Indtast hele din vektor (x/y) før du trykker "Tilføj vektor". Du kan tilføje lige så mange vektor som ønsket.

Koordinat til længde tager kun den første vektor.
Indtast kun 2 vektorkoordinator for skalarproduktet. Resultatet bliver også en skalar.

↓ Indtast dine variabler nedenfor ↓

x:

y:

Resultat

Relativ afvigelse

Hvor meget afviger dit forsøg fra din udregning? Ved at indtaste dine værdier her kan du finde ud af det. Dit forsøg er den målte værdi mens din udregning er tabelværdien. Hvis din målte værdi er mindre en din tabel værdi vil resultatet blive negativt. Og positiv hvis omvendt.
Det resulat du får ud er den procentmæssige relative afvigelse. Selvfølelig afviger dette fra forsøg til forsøg, men hvis du får ± 5 procent har du regnet og lavet forsøget rigtigt.

↓ Indtast dine variabler nedenfor ↓

Målt værdi:

Tabelværdi:

Resultat