Brøkregner

Vælg operation og intast dine to brøker. Husk at vælge om dit resultat skal forkortes til mindste mulige brøk.
Som standard er resultatet af de fire operationer ikke forkortet. Hvis din nævner er et primtal kan resultatet ikke forkortes.
Hvis du kun vil have forkortet en brøk - så bare hak "Forkort resultat" af og indtast din brøk i den første brøk input. Vær opmærksom på at operation vælgeren står på "Ingen operation"

↓ Scroll for brøkregner ↓

Indtast dine variabler nedenfor↓Resultat

Forkort resultat

Tæller:

Nævner:

Procent regner

En procent betyder en hundrede del og skrives 1% = 0,01. 6% betyder 6 hundrede dele og kan derfor skrives som: 6% eller 0,6.
På et gymnasium er der 1000 elever. Man har fundet ud af, at 400 af eleverne går i 2.g. Da 1 elev svarer til 1 hundrede del (og dermed svarer til 0,1% af alle gymnasiets elever) kan man sige, at 40% af eleverne går i 2.g.
Vælg hvilken slags procentudregning du vil have under "-Vælg her-" menuen.

↓ Scroll for procent beregner ↓

↓ Indtast dine variabler nedenfor ↓

Resultat


Pythagoras

Den pythagoræiske læresætning beskriver forholdet mellem sidelængderne i en retvinklet trekant. Det er en af de grundlæggende sætninger i den euklidiske geometri. Sætningen kan også udtrykkes som ligning, idet kateternes længder er a og b og hypotenusens c
a2+b2=c2
Det er muligt at finde c ved at tage kvadratroden af summen af a og b, men kan omskrives til en vilkårlig side.

↓ Scroll for pythagoras beregner ↓

Husk:

Dette gælder kun retvinklede trekanter

Indtast dine variabler nedenfor↓

a

b

c

(Vilkårlig trekants beregner)

I vilkårlig trekants beregneren skal man kun kende 3 sider/vinkler for at kunne udregne alle siderne og alle vinklerne. Hvis man kender alle tre vinkler, men ingen sider er det ikke muligt at regne siderne ud.
Man beregner dette med sinus- og cosinusrelationerne.
Vinkler er skrevet med stort og sider med småt. Samme bogstaver ligger overfor hinanden.

↓ Scroll for vilkårlig trekants beregner ↓

Husk:

Indtast 3 variabler nedenfor↓

Vinkel A

Vinkel B

Vinkel C

Side a

Side b

Side c

Statestik

Indtast en observation ad gangen og tryk 'tilføj' eller tastatur knappen enter. Kan ikke håndtere tal der er større end 5 cifre.
Tryk på knappen 'ordnet' for at få kopieret dit datasæt over til din udklipsholder som et ordnet observationssæt fra mindst til størst.

↓ Scroll for vilkårlig trekants beregner ↓

Indtast dit observationssæt↓

Mindste værdi:

Største værdi:

Variations bredde:

Sum:

Gennemsnit:

Q1:

Median:

Q3:

Kvartilbredde:

Skævhed:

Typetal: