↓ Scroll for det periodiske system ↓

Mængdeberegning

Med mængdeberegning kan man udregne hvor meget et enkelt molekyle vejer i g/mol. Mol regnes som 6,02 ⋅ 1023 , hvilket er enheden for stofmængde og har symbolet n.

Molarmasse (M) er massen for 1 mol af et stof

Lad os tage et bogstavs eksempel: M (AxBy)

I eksemplet har vi M (AxBy), som betyder at man ønsker molarmassen af atom A x gange og atom B y gange. Her vil vi så:

M(AxBy) = M (A) ⋅ x + (B) ⋅ y

Nu til et tal eksempel. Lad os se på vand: M(H2O)

I tal eksemplet har vi M (H2O), det løser vi ved M(H2O) = M (H) ⋅ 2 + (O)

M(H2O) = M (1,008) ⋅ 2 + (16,00) = 18,016 g/mol

↓ Scroll for mængdeberegnings checker ↓

Eksempler:

H2O

NaCl

CH4

CuSO4

C2H5OH

Indtast dit molekyle her↓

Molekyle:

Molmasse:

Result log:

Stofmængde

Stofmængde kan f.eks benyttes til at udregne hvor mange mol et bestemt stof har i en bestemt masse.
n=m/M
Stofmængde er det centrale princip i støkiometri og er derfor vigtigt i forhold til faget kemi på HTX uddannelsen.

↓ Scroll for stofmængde beregner ↓

SI-enheder:

n = mol

m = gram

M = g/mol

Indtast dine variabler nedenfor

Softmængde (n)

Masse (m)

Molarmasse (M)

Idealgasligning

Idealgasligningen er en model, der beskriver en ideel gas tilstand. Modelen er for det meste under "standardbetingelse", dette betyder at det absolutte tryk er på 101,325 kPa (1 atm) og temperaturen på 298,15 K (25 °C).

Idealgasligningen skrives som:
p⋅V = n⋅R⋅T
En god huske regle er; postevand er lig ni røde tuborg. n er som tidligere nævnt stofmængde.

R er gaskonstanten som skrives som:
0,0831 (L⋅bar)/(mol*K)

↓ Scroll for idealgaslignings udregner ↓

Tips:

p er tryk målt i bar

V er volumen målt i liter

n er stofmængde målt i gram

T er temperaturen målt i kelvin

Indtast dine variabler nedenfor

Tryk (p)

Volumen (V)

Stofmængde (n)

Temperatur (T)